La biblioteca,
             downloads
biceberg posa a la teva disposició tota la informació que pot resultarte d’interés.
ESPAÑOL
dossiers (*.pdf):
[x]Catálogo general, 372Kb
[x] Funcionamiento,      instalación y gestión,
    421 Kb.

[x] Contrato tarjeta, 23 Kb

documentación técnica (*.pdf):
[x]Memo.obra civil, 491 Kb
[x] Plano obra civil, 70 Kb.
[x] Plano Ins. Aux., 65 Kb.
[x] Fotos obra civil       prefabricada, 395Kb
[xFotos obra civil en       garaje ya construido,       133 Kb

vídeo (*.mpeg):
[x]Vídeo promo., 5.3  Mb
ENGLISH
dossiers (*.pdf):
[x]General catalogue 372 Kb
[x] Operation, installation,       management ,  599 Kb.
[ ] Card  contract, 23 Kb


Technical information (*.pdf):
[x] Civil eng. construction        report, 473 Kb.
[x] Civil engineering      construction plan, 70 Kb
[x] Auxiliary installation      plan, 65 Kb.
[x] Prefabricated  const.      photos, 460 Kb
[ ] Completed garage     photos , 133 Kb.

Video (*.mpeg):
[ ]Video, 5,3 Mb

principal >> instal.lació>>
empresa >> usuari >>
producte >> biblioteca >>
utilizació >> contactar >>
Galería de fotografies >>